Sluit dit scherm.  

 

2004-2005 Kees Dommisse all rights reserved.

Eigendom
De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot deze site, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Kees Dommisse of zijn bronnen.

Disclaimer / Vrijwaring
Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de copien, transcripties etc. van opgenomen personen op de site worden geacht op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze personen te zijn; als samensteller is de auteur: Kees Dommisse niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Recht
Op deze regels en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter. Deze regels en voorwaarden kunnen te allen tijde door Kees Dommisse aangepast worden. Wij adviseren daarom deze regels en voorwaarden regelmatig te bekijken.

Privacywetgeving
Voor gegevens over levende personen geldt de Nederlandse privacywetgeving; voor overname van die gegevens is schriftelijke toestemming nodig van zowel de persoon als de webmaster. Verwijzingen (linken) zijn toegestaan; melding van een dergelijke link wordt zeer op prijs gesteld.

Uitzonderingen:
Voor gegevens, die betrekking hebben op overleden personen, geldt de Creative Commons Licentie
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

Daar waar andere uitzonderingen gelden, zoals gepubliceerde programma's en/of onderdelen van programma's die door Kees Dommisse geschreven of samengesteld zijn, is dat op de gebruikelijke wijze aangegeven.

 

 Sluit dit scherm.